Home
Welkom
Accomodaties
Disclaimer
Privacy Policy

Mee Links
Grottenmuseum
Thomasgemeinde
Scharzfeld
Theater
& Evenementen
Luchtvaart Vereiniging
Bad Lauterberg
Filmwereld
Paasvvur
gemeenschap
Scharzfeld
TV
Scharzfeld
Bos swembad
Scharzfeld
Kasteel
Scharzfels

Disclaimer

Eigenaar

Verkehrsverein Scharzfeld-Südharz e.V.
Vereinsregister: VR 271
c/o Horst Diedrich
Am Brandkopf  7
D-37412 Herzberg/Scharzfeld
Telefoonnummer:+49-5521-2752


Foto′s:
Foto Archief van de stad Stadt Herzberg am Harz,Bureau van toerisme Scharzfeld,  S. Fricke, Sarah Diedrich, Detlef Hubrich, Friedel Polley.


Teksten: Stad Herzberg, Karl Jägerfeld, 
Concept en vormgeving: Horst Diedrich


Opmerking over externe Links
Het bureau voor toerisme in Scharzfeld e.V. als inhoudelijke aanbieder (Content-Provider) overeenkomstig § 5 lid. 1 van de wet Telecom en § 5 Mediadienststaatsverdrag alleen verantwoordelijk voor zijn “eigen“ content, die het voor gebruik ter beschikking heeft gesteld

Onze inhoud onderscheid zich van externe koppelingen (“links“) van andere aanbieders. De als [LINK] aangewezen koppelingen maken het bureau van Toerisme in Scharzfeld toegankelijk tot deze “vreemde“ inhoud.

Door middel van deze links geeft het bureau voor toerisme in Scharzfeld alleen toegang tot deze inhoud (§ 9 Teleservices Act). Voor deze “vreemde“ inhoud is zij niet verantwoordelijk, omdat het niet de overdracht van informatie initieert, omdat de ontvanger de bemiddelde informatie niet geselecteerd heeft, en de bemiddelde informatie niet gewijzigd of veranderd heeft. Ook het automatisch tijdelijk opslaan van deze “vreemde informatie“ gebeurt niet doordat het bureau voor toerisme in Scharzfeld deze aanklikt en koppelt. Daardoor is het bureau voor toerisme in Scharzfeld ook niet verantwoordelijkheid voor deze “vreemde“ inhoud. Tijdens de eerste koppeling met deze links heeft het bureau voor toerisme in Scharzfeld deze “vreemde“ inhoud gecontroleerd zodat zij niet verantwoordelijk zijn voor een mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zodra de het bureau voor toerisme in Scharzfeld vaststelt of door anderen hierop gewezen wordt, dat een concreet aanbod, waaraan zij een link hebben verstrekt, niet verantwoordelijk is voor een civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, zal de verwijzing naar dit aanbod onmiddellijk verwijderen, voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet gebruiken van informatie van derden, berust uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar word verwezen.

Vrijwaring
Het bureau voor toerisme in Scharzfeld heeft al de beschikbaar gestelde informatie naar goed geweten opgesteld en gecontroleerd. Er is echter geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of de kwaliteit en de constante beschikbaarheid van de verstrekte informatie.

Volgens de bepalingen van § 675 paragraaf 2 van het Burgerlijk Wetboek ­BGB­ (agentschap) die van toepassing zijn op de beschikbaar gestelde informatie geldt de volgende aansprakelijkheid:
Het bureau voor toerisme in Scharzfeld en zijn externe redactie zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet-gebruik van de informatie op de website van het bureau voor toerisme in Scharzfeld.
De aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover de bepalingen van § 839 BGB (aansprakelijkheid voor het schenden van de officiële plicht) relevant zijn. Voor schade veroorzaakt door computervirussen of de installatie of het gebruik van de software bij het oproepen van of het downloaden van gegevens, is niet aansprakelijk. Door de naam gekenmerkte websites geven de opvattingen en bevindingen van de auteur weer. Het bureau voor toerisme in Scharzfeld behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om afzonderlijke pagina′s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, toe te voegen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent aan te passen.

Copyrecht
©Het bureau voor toerisme in Scharzfeld is alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld, staan alle pagina′s op de server van het bureau voor toerisme in Scharzfeld onder auteursrecht (copyright). Dit geldt in het bijzonder voor teksten, foto′s, grafieken, geluid- video- of animatie bestanden, met inbegrip van hun rangschikking op de webpagina's. Elke duplicatie of gebruik van dergelijke pagina′s (of delen daarvan) in andere elektronische of gedrukte publicaties, en hun publicatie (waaronder internet), is alleen toegestaan met voorafgaande goedkeuring. Reproductie en evaluatie van persberichten en toespraken is met de bron van herkomst natuurlijk toegestaan. De toestemming om de webpagina′s te publiceren kan de redactie toestaan (zie disclaimer). Foto′s, grafieken, tekst of andere speciale bestanden zijn geheel of gedeeltelijk aan het copyright van derden onderwerpen. Alles wat vermeld wordt binnen het internetaanbod en de door derden beschermde handels- en warenmerken zijn onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaar. De conclusie op grond van deze vermelding in ons Internetaanbod dat handelsmerken niet beschermd zijn door rechten van derden.

Het bureau voor toerisme in Scharzfeld, Am Brandkopf 7, D-37412 Scharzfeld, Telefoonnummer: +49-5521-2752 Emailadres:info@scharzfeld-harz.de

Het bureau voor toerisme
in
Scharzfeld

Harzklub
Scharzfeld

Wandeldata

Wandelen op de Baudensteig

Het actuele weer

tekeningen
gravures en wapen

Zwembaden en waterparken
vindt u hier


Vitamar

Kirchberg-Therme

SALZTAL-PARADIES

ALOHA

Scharzfeld Südharz e.V., D-37412 Scharzfeld, Am Brandkopf 7 * Telefon: 05521 - 2752 * Email: info@scharzfeld-harz.de Top ?